آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های استوانه ای

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اسنابر-IGBT مانند خازن های استوانه ای فعالیت دارد.
جریان ماکسیمم:
10.00A
ابعاد:
30mm
ولتاژ:
1000V

جریان ماکسیمم:
15.00A
ابعاد:
40mm
ولتاژ:
1000V

جریان ماکسیمم:
25.00A
ابعاد:
50mm
ولتاژ:
1000V

جریان ماکسیمم:
6.00A
ابعاد:
30mm
ولتاژ:
4000V

جریان ماکسیمم:
10.00A
ابعاد:
40mm
ولتاژ:
4000V

جریان ماکسیمم:
5.00A
ابعاد:
35mm
ولتاژ:
1600V

جریان ماکسیمم:
8.00A
ابعاد:
45mm
ولتاژ:
1600V

جریان ماکسیمم:
10.00A
ابعاد:
50mm
ولتاژ:
1600V

جریان ماکسیمم:
12.00A
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
1600V

جریان ماکسیمم:
3.00A
ابعاد:
30mm
ولتاژ:
2000V

جریان ماکسیمم:
5.00A
ابعاد:
40mm
ولتاژ:
2000V

جریان ماکسیمم:
6.60A
ابعاد:
50mm
ولتاژ:
2000V

جریان ماکسیمم:
1.00A
ابعاد:
20mm
ولتاژ:
2000V

جریان ماکسیمم:
2.00A
ابعاد:
30mm
ولتاژ:
2000V

جریان ماکسیمم:
3.00A
ابعاد:
40mm
ولتاژ:
2000V

جریان ماکسیمم:
4.00A
ابعاد:
40mm
ولتاژ:
2000V

جریان ماکسیمم:
0.50A
ابعاد:
15mm
ولتاژ:
3200V

جریان ماکسیمم:
1.00A
ابعاد:
20mm
ولتاژ:
3200V

جریان ماکسیمم:
1.50A
ابعاد:
30mm
ولتاژ:
3800V

جریان ماکسیمم:
2.00A
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
4000V

جریان ماکسیمم:
3.75A
ابعاد:
10mm
ولتاژ:
4000V

جریان ماکسیمم:
6.80A
ابعاد:
15mm
ولتاژ:
4000V

جریان ماکسیمم:
1.50A
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
5000V

جریان ماکسیمم:
0.33A
ابعاد:
15mm
ولتاژ:
5500V

جریان ماکسیمم:
5.00A
ابعاد:
50mm
ولتاژ:
5440V