آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

استابلایزر صنعتی تـوان بالا

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت های Matsushita Stavol ،TOYO و Emersan، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع استابلایزر های سه فاز صنعتی توان بالا فعالیت دارد.
ولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 45A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 30KVA
توان استارت:
84KVA
ارتفاع×عرض×طول:
103×65×30
وزن: 108Kgولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 75A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 50KVA
توان استارت:
140KVA
ارتفاع×عرض×طول:
103×65×30
وزن: 210Kgولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 120A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 80KVA
توان استارت:
224KVA
ارتفاع×عرض×طول:
103×65×30
وزن: 230Kgولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 150A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 100KVA
توان استارت:
280KVA
ارتفاع×عرض×طول:
123×78×38
وزن: 310Kgولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 230A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 150KVA
توان استارت:
420KVA
ارتفاع×عرض×طول:
156×90×46
وزن: 435Kgولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 300A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 200KVA
توان استارت:
560KVA
ارتفاع×عرض×طول:
156×90×46
وزن: 500Kgولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 450A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 300KVA
توان استارت:
840KVA
ارتفاع×عرض×طول:
173×95×55
وزن:690Kgولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 600A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 400KVA
توان استارت:
1120KVA
ارتفاع×عرض×طول:
202×105×65
وزن: 910Kgولتاژ ورودی: 450-280 ولت
ولتاژ خروجی: 380V
تغیرات ولتاژ خروجی: %1±
حداکثر جریان ورودی: 750A
فرکانس: 60-40 هرتز
توان: 500KVA
توان استارت:
1400KVA
ارتفاع×عرض×طول:
202×105×65
وزن: 1010Kg