آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

مـولتی متر دیجیتال و کلمپ آمپرمتر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع مولتی متر دیجیتال و کلمپ میتر فعالیت دارد.

مولتی متر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان و ولتاژ AC/DC

اهم، فرکانس و دما

تست دیود، اتصال و خازن

¾ 3 رقم نمایش

مولتی متر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان و ولتاژ AC/DC

اهم و دما

تست دیود و اتصال

¾ 3 رقم نمایش

نمایشگر بارگراف

ثبت Max و Min با مدت زمان

مولتی متر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان و ولتاژ AC/DC

اهم، فرکانس و دما

تست دیود، اتصال و خازن

¾ 3 رقم نمایش

نمایشگر بارگراف

ثبت Max و Min با مدت زمان

مولتی متر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان و ولتاژ AC/DC

اهم، فرکانس و دما

تست دیود، اتصال و خازن

¾ 3 رقم نمایش

نمایشگر بارگراف

ثبت Max و Min با مدت زمان

دارای TRMS قابلیت نصب به کامپیوتر

مولتی متر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان و ولتاژ AC/DC

اهم، فرکانس، دما و دسی بل

تست دیود، اتصال و خازن

¾ 4 رقم نمایش

نمایشگر بارگراف

ثبت Max و Min با مدت زمان

دارای TRMS قابلیت نصب به کامپیوتر

مولتی متر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان و ولتاژ AC/DC

اهم، فرکانس، دما و دسی بل

تست دیود، اتصال و خازن

¾ 5 رقم نمایش (DC)

و  ¾ 4 رقم نمایش (AC)

دارای TRMS قابلیت نصب به کامپیوتر

کلمپ میتر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان AC و ولتاژ AC/DC

اهم، فرکانس و دما

تست دیود، اتصال و خازن

¾ 3 رقم نمایش

نمایشگر بارگراف

ثبت Max و Min با مدت زمان

دیتا لاگر دیجیتال جهت:

پردازش داده ها در

حالت Online / Offline

پردازش و تحلیل داده ها

قابلیت نصب دستی بر
روی مولتی مترهای سری

 RM 12 … 18

مولتی متر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان و ولتاژ AC/DC

اهم ، دما و فرکانس

تست دیود ، اتصال و  خازن

¾ 3 رقم نمایش

قابلیت اندازه گیری به طور

مطلق و یا نسبی

قابلیت اندازه گیری Duty Cycle (%)

مولتی متر دیجیتال جهت:

اندازه گیری پارامترهای

جریان و ولتاژ AC/DC

اهم ، دما و فرکانس

تست دیود و اتصال

4 رقم نمایش

نمایشگر بارگراف

ثبت Max و Min
نمایشگر دو بخشی برای نمایش همزمان 2 پارامتر