آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانس جریان کلاس 0.2S زیگلر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و ترانس جریان از جمله ترانس های اندازه گیری جریان (ZiS 6) فعالیت دارد.

بازه جریان اولیه:

50A … 800A

کلاس دقت:  

0.2 / 0.5 / 1 / 3

سایز هادی گرد:

Ø 30.5mm

شینه (باس بار) در 2 سایز

بازه جریان اولیه:

100A … 800A

کلاس دقت:  

0.2 / 0.5 / 1 / 3

سایز هادی گرد:

Ø 31mm

شینه (باس بار) در 3 سایز