آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانس جریان اندازه گیری زیگلر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و ترانس جریان از جمله ترانس های اندازه گیری جریان فعالیت دارد.


بازه جریان اولیه:

50A … 400A

کلاس دقت:  

0.5/1/3

سایز هادی گرد:

Ø 21mm

ZIZ 4


بازه جریان اولیه:

30A … 300A

کلاس دقت:  

0.5/1

سایز هادی گرد:

Ø 14mm


ZiS 5


بازه جریان اولیه:

50A … 800A

کلاس دقت:  

0.2S/0.2/0.5/1/3

سایز هادی گرد:

Ø 30.5-31mm

شینه (باس بار) در 2 و 3


سایز


اطلاعات بیشتر...


بازه جریان اولیه:

100A … 1000A

کلاس دقت:  

0.2S/0.2/0.5/1/3

سایز هادی گرد:

Ø 41mm


ZiS 7

شینه (باس بار) در 3 سایز اطلاعات بیشتر...


بازه جریان اولیه:

50A …1600A

کلاس دقت:  

0.2/0.5/1/3

سایز هادی گرد:

Ø 36-46-51mm


ZiS 8

شینه (باس بار) در 2 و 3

سایز
اطلاعات بیشتر...


بازه جریان اولیه:

100A … 2000A

کلاس دقت:  

0.2/0.5/1/3

سایز هادی گرد:

Ø 54-65mm


ZiS 10

شینه (باس بار) در 3 سایز اطلاعات بیشتر...


بازه جریان اولیه:

200A … 4000A

کلاس دقت:  

0.2/0.5/1/3

سایز هادی گرد:

Ø 86mm

شینه (باس بار) در 3 سایز اطلاعات بیشتر...


بازه جریان اولیه:

1A … 25A

کلاس دقت:  

0.2/0.5/1