آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های کوره های القایی تا 10kHz

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های کوره های القایی
(تا 10kHz) فعالیت دارد.
جریان ماکسیمم:
700A
خروجی ماکسیمم:
1000kvar
ولتاژ ماکسیمم:
1800V
رنج فرکانس:
6000Hz

جریان ماکسیمم:
990A
خروجی ماکسیمم:
1760kvar
ولتاژ ماکسیمم:
2000V
رنج فرکانس:
3000Hz

جریان ماکسیمم:
1250A
خروجی ماکسیمم:
2000kvar
ولتاژ ماکسیمم:
2000V
رنج فرکانس:
4000Hz

جریان ماکسیمم:
2000A
خروجی ماکسیمم:
2827kvar
ولتاژ ماکسیمم:
1500V
رنج فرکانس:
1500Hz

جریان ماکسیمم:
1998A
خروجی ماکسیمم:
4495kvar
ولتاژ ماکسیمم:
2750V
رنج فرکانس:
1100Hz

جریان ماکسیمم:
4200A
خروجی ماکسیمم:
4000kvar
ولتاژ ماکسیمم:
1000V
رنج فرکانس:
8000Hz

جریان ماکسیمم:
4021A
خروجی ماکسیمم:
5625kvar
ولتاژ ماکسیمم:
1500V
رنج فرکانس:
3750Hz

جریان ماکسیمم:
4021A
خروجی ماکسیمم:
5625kvar
ولتاژ ماکسیمم:
1500V
رنج فرکانس:
3750Hz

جریان ماکسیمم:
5026A
خروجی ماکسیمم:
5724kvar
ولتاژ ماکسیمم:
2000V
رنج فرکانس:
10000Hz

جریان ماکسیمم:
5026A
خروجی ماکسیمم:
5724kvar
ولتاژ ماکسیمم:
2000V
رنج فرکانس:
10000Hz