آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های کتابی خاکستری

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اسنابر-IGBT مانند خازن های کتابی-خاکستری فعالیت دارد.
جریان ماکسیمم:
12A
ابعاد:
64x53x28mm
ولتاژ:
2000V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
8A
ابعاد:
64x53x28mm
ولتاژ:
2500V
ظرفیت:
0.68µ

جریان ماکسیمم:
4A
ابعاد:
64x53x28mm
ولتاژ:
3200V
ظرفیت:
0.33µ

جریان ماکسیمم:
6A
ابعاد:
64x53x28mm
ولتاژ:
3200V
ظرفیت:
0.47µ

جریان ماکسیمم:
2A
ابعاد:
64x53x28mm
ولتاژ:
3600V
ظرفیت:
0.125µ

جریان ماکسیمم:
4A
ابعاد:
64x53x28mm
ولتاژ:
3600V
ظرفیت:
0.25µ

جریان ماکسیمم:
5A
ابعاد:
64x53x28mm
ولتاژ:
3600V
ظرفیت:
0.4µ