آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر های دیجیتال جریان مستقیم-میترهای DC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع
میتر های تابلویی دیجیتال مانند آمپرمتر / ولت متر دیجیتال و نمایشگر دما فعالیت دارد.
سایز:
96×96 - 96×48

ولتاژ تغذیه:
230VAC

ورودی:
4-20mA , 0-10V , 0-75mV , 0-500V

رنج اندازه گیری:
850...100- درجه سانتی گراد
199.9...199.9- درجه سانتی گراد
دو سیم، سه سیم و چهار سیم
نوع سنسور:
PT100 , NI100
کلاس:
0.2

•نمایشگر:
LCD 3-½ Digit
•ولتاژ تغذیه:
85~250 VAC
•قابلیت اندازه گیری:
5 A (TRMS)
•دقت:

±0.1% of readying ±0.5 count•نمایشگر:
LCD 3-½ Digit
•ولتاژ تغذیه:
85~250 VAC
•قابلیت اندازه گیری:
200 mV/ 20 V/ 200 V
•دقت:
±0.1% of readying ±1 count