آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترموسوئیچ با راه اندازی دستی

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت NGT، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترموسوئیچ از جمله ترموسوییچ با راه اندازی دستی  فعالیت دارد.
دمای عملکرد:
40℃〜150℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط:
دمای عملکرد:
40℃〜150℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط:
دمای عملکرد:
40℃〜180℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط:
دمای عملکرد:
40℃〜250℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط:
دمای عملکرد:
40℃〜150℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط:
دمای عملکرد:
40℃〜150℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط:
دمای عملکرد:
40℃〜150℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط:
دمای عملکرد:
40℃〜150℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط:
دمای عملکرد:
40℃〜120℃
تحمل دما:
استانداردها  5̊C ±
حداکثر دمای محیط: