آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

دستگاه تست و مانیتورینگ سرج ارستر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت اسکوپ (Scope)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و دستگاه تست شامل دستگاه های تست و مانیتورینگ سرج ارستر فعالیت دارد.
سیستم تست آنلاین جهت ارزیابی عمر باقیمانده سرج ارسترها و صاعقه گیرها
نمایش جریان نشتی و هارمونیک سوم آن بر حسب میکروآمپر
نصب راحت، اندازه گیری سریع، طراحی مناسب

اندازه گیری بر اساس استاندارد IEC60099-5
سیستم تست آنلاین جهت ارزیابی عمر باقیمانده سرج ارسترها و صاعقه گیرها 
نمایش جریان نشتی و هارمونیک سوم آن بر حسب میکروآمپر
عملکرد مطمئن و مقاومت در برابر نویز حتی در سوئیچگیر فوق فشار قوی

ثبت جریان کویل های close،trip1 و trip2 
ثبت جریان نمال و جریان خطا
اندازه گیری زمان عملکرد کنتاکت کمکی
مونیتورینگ فشار گاز SF6
کلید

آنالیزگر عملکرد کلید جهت تست انواع کلید تا 1200kV
وجود مدل های مختلف جهت تست انواع کلیدهای MV، HV، EHV و UHV پست های فشار قوی و متوسط
اندازه گیری زمان های Open ،Close ،Close-Open ،Open-Close ،Open-Close-Open کلیدها
ثبت ویژگی های حرکت کنتاکت کلید

اندازه گیری زمان عملکرد کلیدهای MV، HV، EHV و UHV در پست های فشار قوی و فشار متوسط
اندازه گیری همزمان هر سه پل کلید
نتایج تست قابل دانلود به PC هستند.