آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانس جریان کلاس 1 زیگلر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و ترانس جریان از جمله ترانس های اندازه گیری جریان (ZiS 10) فعالیت دارد.

بازه جریان اولیه:

100A … 1600A

کلاس دقت:  

0.2 / 0.5 / 1 / 3

سایز هادی گرد:

Ø 54mm

شینه (باس بار) در 3 سایز

بازه جریان اولیه:

200A … 2000A

کلاس دقت:  

0.2 / 0.5 / 1 / 3

سایز هادی گرد:

Ø 65mm

شینه (باس بار) در 3 سایز