آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

لـوازم جانبـی میتر آنالوگ

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع لوازم جانبی آنالوگ و متعلقات آن فعالیت دارد. 
لوازم جانبی میترهای آنالوگ عبارتند از:
1-صفحه مقیاس
2-قاب دور میتر
3-کاورترمینال و کاور پشت
4-صفحه مبدل سایز
5-گیره های نگهدارنده
6-عقربه مرجع قرمز رنگ
7-شیشه
8-کیت IP65 اطلاعات بیشتر...
اکثر میتر های آنالوگ (آمپر متر و ولتمتر) با IP 52 ارائه می گردند. به وسیله ی کیت IP 65 می توان تمام میتر های آنالوگ را به IP 65 تبدیل نمود.