آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ســر پراب

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت Schutzinger، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند سرپراب فعالیت دارد.

سرپراب سوزنی فنری

همراه با مادگی 2 میلیمتر

با سوزن به قطر 0.8 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 10 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6 (Polyamid)

نوع اتصال: فیشی

سرپراب سوزنی فنری

همراه با مادگی 4 میلیمتر

با سوزن به قطر 0.8 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 18 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: Polyamid

نوع اتصال: فیشی

سرپراب سوزنی

همراه با مادگی 4 میلیمتر

با سوزن به قطر 2 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 18 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: Polyamid

نوع اتصال: فیشی

سرپراب سوزنی

همراه با مادگی 4 میلیمتر

با سوزن به قطر 1.5 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 18 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: Polyamid

نوع اتصال: فیشی

سرپراب تک سر

همراه با مادگی 4 میلیمتر

با فیش 4 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: فیشی

سرپراب 8 سر

همراه با مادگی 4 میلیمتر

با فیش( 0.8, 2, 2.4, 4 میلیمتر)

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: فیشی

سرپراب

همراه با مادگی 4 میلیمتر

با فیش U شکل

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 20 آمپر

نوع اتصال: فیشی

سرپراب همراه با قلاب

همراه با مادگی 4 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 20 آمپر

نوع اتصال: فیشی

سرپراب

جهت نمونه گیری از سیم

روکش دار 2 و 4 میلیمتر

بدون لخت کردن سیم

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 10 آمپر

نوع اتصال: فیشی

سرپراب با گیره قلابی

همراه با مادگی 4 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 6 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع اتصال: فیشی

سرپراب آزمایشگاهی

همراه با مادگی 4 میلیمتر

با فیش به طول 20 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 18 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: فیشی