آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن خشک سیلندری 400 ولت AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت فشار ضعیف، خازن های گازی، خازن های خشک رزینی، راکتور، رگولاتور، تجهیزات فیلتر هارمونیک و فیلتر های پسیو از بین برنده هارمونیک سوم، پنجم و هفتم مانند خازن های سیلندری 400V AC فعالیت دارد.
خروجی:
1 kvar
ظرفیت:
3x6.6µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/1

خروجی:
1.5 kvar
ظرفیت:
3x9.9µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/1,5

خروجی:
2 kvar
ظرفیت:
3x13.3µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.7kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/2

خروجی:
2.5 kvar
ظرفیت:
3x16.6µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.7kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/2,5

خروجی:
3.15 kvar
ظرفیت:
3x20.9µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.7kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/3,15

خروجی:
4 kvar
ظرفیت:
3x26.5µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.8kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/1

خروجی:
5 kvar
ظرفیت:
3x33.2µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/5

خروجی:
6.25 kvar
ظرفیت:
3x41.4µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
1.0kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/1

خروجی:
8 kvar
ظرفیت:
3x53.1µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/8

خروجی:
10 kvar
ظرفیت:
3x66.3µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/10

خروجی:
12.5 kvar
ظرفیت:
3x82.9µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.2kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/12,5

خروجی:
15 kvar
ظرفیت:
3x99.5µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/15

خروجی:
20 kvar
ظرفیت:
3x132.6µ
ابعاد:
110x245 mm
وزن:
1.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/20

خروجی:
25 kvar
ظرفیت:
3x165.8µ
ابعاد:
110x245 mm
وزن:
2.1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,4/25

خروجی:
30 kvar
ظرفیت:
3x198.9µ
ابعاد:
136x220 mm
وزن:
3.3kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,4/30

خروجی:
33.3 kvar
ظرفیت:
3x220.8µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
4kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,4/33,3
خروجی:
37.5 kvar
ظرفیت:
3x248.7µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
4kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,4/37,5
خروجی:
40 kvar
ظرفیت:
3x265.3µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
4kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,4/40
خروجی:
50 kvar
ظرفیت:
3x331.6µ
ابعاد:
136x355 mm
وزن:
5.5kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,4/50