آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر مخصوص خطوط تلفن

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر
(سرج ارستر مخصوص تلفن) فعالیت دارد.
حفاظت از اضـافه ولتاژ
محافظ کـابل ديـتا
براي سيستم هاي چند سيمه
موجو در حفاظت ساده و ترکيبي
سطح حفاظت کم
پهناي باند بهينه شده براي انتقال امن5084020