آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های کوره های القایی 10kHz-250kHz

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های کوره های القایی (10kHz-250kHz) فعالیت دارد.
جریان ماکسیمم:
4736A
خروجی ماکسیمم:
6032kvar
ولتاژ ماکسیمم:
2000V
رنج فرکانس:
20000Hz

جریان ماکسیمم:
2500A
خروجی ماکسیمم:
5000kvar
ولتاژ ماکسیمم:
2000V
رنج فرکانس:
120000Hz

جریان ماکسیمم:
2500A
خروجی ماکسیمم:
5000kvar
ولتاژ ماکسیمم:
2000V
رنج فرکانس:
120000Hz

جریان ماکسیمم:
545A
خروجی ماکسیمم:
872kvar
ولتاژ ماکسیمم:
1800V
رنج فرکانس:
70000Hz

جریان ماکسیمم:
204A
خروجی ماکسیمم:
366kvar
ولتاژ ماکسیمم:
1800V
رنج فرکانس:
200000Hz