آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

رلـه های حفـاظتی

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler نماینده شرکت های اشپرکر (Sprecher Automation) اتریش و کنترل (Contrel) در زمینه خرید، فروش، خدمات مشاوره سیستم های اتوماسیون انرژی و رله های حفاظتی شامل انواع رله های مالتی فانکشن، رله ارت فالت و نشت جریان، رله های حفاظتی-تک منظوره و کوربالانس  فعالیت دارد.
این رله های مالتی فانکشن شامل حفاظت فیدر، حفاظت موتور، حفاظت ترانسفورماتور، حفاظت دیفرانسیل، حفاظت دیستانس، حفاظت اضافه جریان و حفاظت اضافه بار جهت حفاظت تجهیزات صنعت برق می باشد.
اطلاعات بیشتر...
این نوع رله ها عمدتاً یک یا دو عملکرد حفاظتی را پوشش می دهند و در صورت فراتر رفتن مقدار اندازه گیری شده از مقدار تنظیم شده فرمان قطع صادر می گردد. اطلاعات بیشتر...
انواع رله های ارت فالت و ارت لیکیج جهت اندازه گیری نشتی جریان در سیستم های تک فاز و سه فاز. اطلاعات بیشتر...
انواع کوربالانس یک تیکه ای و دو تیکه ای جهت اندازه گیری نشت جریان و اتصال به رله های ارت فالت. اطلاعات بیشتر...