آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

شـویتزینگـر


کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FS1

2013-S-GCA کاتالوگ محصولات Schützinger ســال 2013

1.7 MB
کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

301

2012-S-301B کانکتــورهای الکتـریکـی - 2mm

466 KB302

2012-S-302B کانکتــورهای الکتـریکـی - 2.4mm

438 KB303

2012-S-303B کانکتــورهای الکتـریکـی - 4mm

727 KB304

2012-S-304B کانکتــورهای الکتـریکـی - 4mm Safety

726 KB305

2012-S-305B کـابـل و متـعلقـات

485 KB306

2012-S-306A تـرمینــال

3.6 MB