آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

OBO Bettermann

http://www.obo-bettermann.com

هسته اصلی موفقیت ابو بترمن OBO-Bettermannn، در تعامل متقابل، اعتماد و تعهد بین کارکنان، تامین کنندگان و مشتریان می باشد. به عنوان صاحبان، OBO-Bettermann  بر پایه این اتصالات متعهد است. تولیدات OBO-Bettermann عبارتند از:

   سیستم های اتصال دهنده ها و چفت و بست ها
   سیستم های حفاظت گذرا و رعد و برق (صاعقــه)  
      ارستر نوع I (صنعتی)
      ارستر نوع I+II (اداری و خانگی)
      ارستر نوع I
      ارستر نوع II+III
      ارستر نوع III
      فتوولتائیک
      داده ها و فناوری اطلاعات
      حفاظت و جرقه شکاف (Spark Gap)
      سیستمهای تست و اندازه گیری
      سیستم های اتصال هم پتانسیل (هم نیرو)
      سیستم های ارتینگ
      سیستم های رهگیری (جلوگیری) و ارستر
   پشتیبانی از سیستمهای کابلی
   سیستم های حفاظت آتش
   سیستم های زیر طبقه

فعالیت در زمینه تولید و توزیع انواع ارستر و وریستور (برقگیر)، سیستم های حفاظت در برابر صاعقه شامل ارسترهای کلاس I و II و III (یا کلاس B و C و D) و ارسترهای ترکیبی کلاس II+III  و I+II و نیز ارسترهای اطلاعات (دیـتا)، خطوط تلفن، کابل های شبکه و کابل های کواکسیال.