آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

Schutzinger

http://www.schuetzinger.de

محصولات شوتزینگر Schutzinger با استفاده از مواد باکیفیت و با دقت بالا تولید شده اند. در مرحله طراحی، ارزش مهم و بزرگ، پیش رفتن به سوی اصول مناسب، علم و تکنولوژی ایمنی و فرم عالی است. محصولات سازگار و با کیفیت برتر، به عنوان یک نتیجه از روش های مدرن تولید و کنترل مستمر می باشد. علاوه بر این، همیشه استفاده از مواد اولیه سازگار با محیط زیست در دستور کار بوده است. محصولات مربوط به ایمنی توسط انجمن تجارت مورد آزمایش قرار می گیرند و به طور رسمی تایید شده است.زمینه بیشتر فعالیت Schutzinger، تولید کانکتور پلاگین ویژه برای بخش نورپردازی با ولتاژ کم است.

دیگر حوزه های فعالیت شرکت Schutzinger، در زمینه انواع فیش های نری و مادگی، ترمینال، سرپراب، گیره های سوسماری، سیم های رابط و سیم های قابل انعطاف پذیر می باشد.


سوکتفیشسیمهای اندازه گیری و تسترابط های تستترمینالکانکتورهای ولتاژ پایین (کم)تکنولوژی پزشکی
• Web: http://www.schuetzinger.de