آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

کنتـرل

http://www.contrel.it


Contrel یک شرکت ایتالیایی است که در سال 1985 تاسیس شد و از همین رو تقریبا 25 سال در زمینه توسعه و تولید رله الکترونیکی حفاظت، سیستم برای استفاده بهینه از برق و اندازه گیری انرژی فعال است.

                  

حوزه فعالیت در زمینه انواع رله های ارت لیکیج (نشت و پراکندگی)، ارت فالت، انواع کوربالانس جهت اندازه گیری نشتی جریان