آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ابزار دقیق

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق مانند اندازه گیری دما، آنالیز مایعات، اندازه گیری فشار، اندازه گیری سطح، اندازه گیری جریان سیالات و رطوبت، تجهیزات ضبط، اتوماسیون و تجهیزات کنترل و مانیتورینگ فعالیت دارد.
اندازه گیری دما، مربوط به انتقال انرژی حرارتی از سیال فرآیند به تجهیزات اندازه گیری است. از این رو ابزار اندازه گیری باید به نوعی، به دما وابسته باشد. در کاربردهای صنعتی دو نوع سنسور دما وجود دارد: تماسی و غیر تماسی اطلاعات بیشتر...
فرآیند تجزیه و تحلیل مایعات (آنالیز و آنالیزورهای مایعات) جهت اندازه گیری غلظت، رسائی، PH و اندازه گیری انواع مایعات شامل اندازه گیری آمونیاک، کلر، دی اکسید کلر، غلظت، رسانایی، اوزون، اسید پراستیک، اکسیداتیو، آب فوق خالص، اکسیژن (حل شده)، پراکسید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرند. اطلاعات بیشتر...
کمیت فشار، یکی از رایج ترین متغیرهای اندازه گیری در سیستم های کنترل صنعتی است. به همین دلیل روش های مختلفی برای تعیین و اندازه گیری آن وجود دارد. اندازه گیری فشار می تواند شامل اندازه گیری فشار بخار، فشار آب تزریقی، فشار کندانسور، فشار روغن و ... باشد. اندازه گیری فشار نه تنها برای کنترل و مانیتورینگ خود این کمیت مهم است بلکه برای اندازه گیری پارامترهای دیگری از قبیل سطح و دبی در روش های اختلاف فشار نیز اهمیت دارد. اطلاعات بیشتر...
این اندازه گیری تحت عنوان تعیین موقعیت سطح واسط بین دو ماده شناخته می شود. این موارد در اکثر اوقات به صورت سیال هستند. با این حال ممکن است در مواردی به صورت جامد یا ترکیبی از جامد و مایع نیز باشند. سطح واسط می تواند بین مایع و گاز، مایع و بخار یا دو مایع باشد. اطلاعات بیشتر...
اندازه گیری سرعت جریان سیالات توسط تجهیزات اندازه گیری جریان سیالات امکان پذیر است. این سنسورها تناسب فرکانس های سیگنال را با سرعت جریان سیال بر عهده دارند. کاربرد این تجهیزات در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، داروسازی، نفت و گاز، آب و فاضلاب، رادیاتورها و ... می باشد. اطلاعات بیشتر...
دستگاه های رطوبت سنج، جهت اندازه گیری رطوبت در اغلب شرایط هوایی و تهویه ای طراحی شده است. سنسورهای رطوبت، مقدار رطوبت را به صورت نسبی اندازه گیری می کنند و متناسب با آن یک سیگنال آنالوگ به صورت استاندارد جریان و یا به صورت استاندارد سیگنال تولید می کنند. اطلاعات بیشتر...
جهت بررسی و کنترل یک فرآیند، لازم است از برخی پارامترهای آن گزارش گیری شود و با تحلیل وضعیت پارامترها در زمان های مختلف، به استخراج اطلاعات کاربردی و قابل استفاده پرداخت. ثبت کننده ها با نرخ نمونه برداری بالا، قادر هستند وضعیت چندین پارامتر را در طول زمان عملکرد به ثبت برسانند و به هنگام بازبینی، گزارشی را از تغییرات وضعیت آن پارامترها ارائه دهند. اطلاعات بیشتر...
خودکارسازی یا اتوماسیون به بهره گیری از سامانه های کنترل مکانیکی و الکترونیکی به کمک رایانه ها برای پایش و کنترل خط تولید گفته می شود که در آن هدف، کاهش نیاز دخالت انسان است. اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. اطلاعات بیشتر...
پایش و کنترل به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونگی هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد. امروزه کنترل و مانیتورینگ در زمینه های بسیاری از جمله شبکه های همگانی، صنعتی و جغرافیایی کاربرد دارد. تجهیزات استفاده شده، قابلیت کنترل، نمایش و ذخیره دیتاهای استخراج شده را دارا می باشند. اطلاعات بیشتر...